Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟ.ΔΙ.Π

Το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π του Πανεπιστημίου Αιγαίου παρέχει βασικές λειτουργίες αυτο-αξιολόγησης και λειτουργεί επικουρικά ως προς τις θεσμοθετημένες διαδικασίες τις οποίες υποστηρίζει η ΜΟ.ΔΙ.Π.

 

Η υλοποίησή του έχει γίνει στη βάση τεχνολογιών ανοικτού κώδικα (free and open source) και στοχεύει τόσο στην ασφάλεια των δεδομένων που διαχειρίζεται, όσο και στην προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών/τριών της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

 

Οι βασικές λειτουργίες του αφορούν σε:

 

  • Διαδικασία αξιολόγησης μαθημάτων από φοιτητές/τριες
  • Προβολή & εξαγωγή αποτελεσμάτων αξιολόγησης μαθημάτων από τις ΟΜΕΑ και τη διοίκηση του Τμήματος
  • Προβολή & εξαγωγή αποτελεσμάτων αξιολόγησης μαθημάτων διδασκόντων/ουσών
  • Σύνταξη και εξαγωγή απογραφικών εκθέσεων από τις ΟΜΕΑ των Τμημάτων
  • Δημιουργία ιστοσελίδας εξωτερικής αξιολόγησης
  • Δημιουργία αναφορών αξιολόγησης για εξέλιξη βαθμίδας διδασκόντων/ουσών

 

Μετάβαση στο Πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ (μόνο για εξουσιοδοτημένους χρήστες/τριες)