Ανακοινώσεις


Ετήσια έκθεση 2010 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (European Quality Assurance Register for Higher Education - EQAR) δημοσιοποίησε την ετήσια έκθεση για το 2010.

Έκθεση της Α.ΔΙ.Π. για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (2010-2011)

  Στην συνημμένη έκθεση, αναλύονται ορισμένα φαινόμενα και επισημαίνονται τα υποκείμενα αίτια και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο πολυεπίπεδης κρίσης, που διέρχεται η Ελλάδα.  

Αποτελέσματα Συνεδρίου Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε Συνέδριο με τίτλο: "Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Η πορεία και οι προοπτικές", το οποίο διοργανώθηκε από τις Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Σελίδες

Subscribe to RSS - Ανακοινώσεις