Ανακοινώσεις


Ενημερωτική Ημερίδα ΜΟΔΙΠ 16 Απριλίου 2013

Στις 16-4-2013 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, ενημερωτική Ημερίδα σχετικά με την εξωτερική αξιολόγηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Ημερίδα αυτή πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στη ΜΟΔΙΠ και εκπροσώπους των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Συνημμένα, υπάρχουν οι παρουσιάσεις και το πρόγραμμα της Ημερίδας.

Δράσεις Δημοσιότητας ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το συνημμένο ηλεκτρονικό περιοδικό παρουσιάζει τις δράσεις δημοσιότητας που έχουν λάβει χώρα στο πλαίσιο του έργου, με στόχο την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας σχετικά με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η εφαρμογή και η δυναμική βελτίωση του οποίου θα υποστηρίξει την ανάδειξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως κέντρου αριστείας και πόλου έλξης καινοτόμων και αρίστων πρακτικών σε όλα τα επίπεδα

Ετήσια Έκθεση της Α.ΔΙ.Π. (2011 - 2012)

Η συνημμένη έκθεση αποτελεί παρουσίαση των πεπραγμένων της Α.ΔΙ.Π. για το 2011 - 2012.

Η έκθεση υπάρχει και στον ιστότοπο της Α.ΔΙ.Π. εδώ.

Ενημερωτική και απολογιστική Ημερίδα ΜΟ.ΔΙ.Π. Π. Αιγαίου

Η Ημερίδα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στις 16 Μαΐου 2012 με συμμετοχή των Προέδρων Τμημάτων και ΟΜ.Ε.Α. του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. Οι παρουσιάσεις της Ημερίδας βρίσκονται συνημμένες.

Ημερίδα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, Τετάρτη 16 Μαΐου 2012

Ανακοινώνεται η διοργάνωση Ημερίδας στο πλαίσιο του έργου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013)), την Τετάρτη 16 Μαΐου 2012 (παραμονή της προσεχούς συνεδρίασης της Συγκλήτου) και ώρα 18.00μ.μ. στην Αίθουσα Συγκλήτου στη Μυτιλήνη.

7ο Ευρωπαϊκό φόρουμ Διασφάλισης ποιότητας (EQAF), 22-24 Νοεμβρίου 2012

Το 7ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Διασφάλισης Ποιότητας (EQAF) θα λάβει χώρα το διάστημα 22 - 24 Νοεμβρίου στο Ταλίν της Εσθονίας και θα φιλοξενηθεί από το Πανεπιστήμιο του Ταλίν (Tallinn University).

Η πρόσκληση εργασιών για το φόρουμ (Call for Contributions) ισχύει μέχρι τις 31 Ιουλίου 2012 και υπάρχει συνημμένη.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον δικτυακό τόπο:  http://www.enqa.eu/eventitem.lasso?id=426&cont=eventDetail

Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ανακοινώνεται ότι η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα λάβει χώρα στη Μυτιλήνη από 06/02/2012 έως και 08/02/2012. Η οριστικοποίηση και κατάθεση του Σχεδίου της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης αναμένεται στις 11/02/2012. Επισυνάπτεται η απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης της Α.ΔΙ.Π. με ΑΔΑ: ΒΟΧ9Ι5Ζ-ΣΛ0.

6ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Διασφάλιση Ποιότητας, Βέλγιο, 17-19 Νοεμβρίου 2011

Το 6ο Φόρουμ Διασφάλισης Ποιότητας θα διοργανωθεί από το Πανεπιστήμια του Antwerp και το Πανεπιστημικό κολλέγιο Artesis Antwerp. Το Φόρουμ θα λάβει χώρα στις 17-19 Νοεμβρίου 2011. Το φόρουμ...

Ετήσια έκθεση για το 2010 της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA)

Η Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (European University Association - EUA) δημοσιοποίησε την ετήσια έκθεση της για το έτος 2010. Η έκθεση...

Διάσκεψη Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας στα πλαίσια της Διακήρυξης της Μπολόνια στη Βουδαπέστη και τη Βιέννη 11-12 Μαρτίου 2010

Στις 11-12 Μαρτίου 2010 στα πλαίσια της διακήρυξης της Μπολόνιας (1999), έγινε η καθιερωμένη διάσκεψη των Ευρωπαίων υπουργών παιδείας για την εδραίωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, δηλαδή εναρμονισμό της δομής των σπουδών...

Σελίδες

Subscribe to RSS - Ανακοινώσεις