Γραφείο ΜΟΔΙΠ

Το Γραφείο της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας υπάγεται απευθείας στον/στην Πρόεδρο της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου εντάσσονται η διοικητική υποστήριξη της Μονάδας, η μέριμνα για την εκτέλεση των αποφάσεών της και η εν γένει συνδρομή του επί όλων των αρμοδιοτήτων της Μονάδας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ενότητα της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Το γραφείο στελεχώνεται από την/τους:

Δήμου Δέσποινα, Συντονίστρια γραμματείας ΜΟΔΙΠ

Κολοκυθάς Γιώργος, Στέλεχος διασφάλισης ποιότητας

Μαριάνθη Δουκάκη, Στέλεχος διασφάλισης ποιότητας

Μπαλής Μάριος, Στέλεχος στατιστικής ανάλυσης ποιότητας

Χρυσολωράς Γιώργος, υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνα

+30 2251036122

Διεύθυνση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Γραφείο Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, 81100 Μυτιλήνη

E-mail

quality@aegean.gr

Fax

+30 2251036019