Μέλη ΜΟΔΙΠ

 

Πίνακας μελών ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πρόεδρος

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη, Πρυτάνισσα Πανεπιστημίου Αιγαίου

Μέλη

Καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου, Αντιπρυτάνισσα Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Αιγαίου με Αναπλ. Μέλος τον Κωνσταντίνο Γιαγκίνη, Επικ. Καθηγητή , Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

Ευάγγελος Ξυδέας, Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, με Αναπλ. Μέλος την Ελένη Γάκη, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αλέξανδρος Καραγρηγορίου, Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, με Αναπλ. Μέλος τον Αντώνη Τσολομύτη, Καθηγητή, Τμήμα Μαθηματικών

Αθανάσιος Στασινάκης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος, με αναπλ. Μέλος την Ελένη – Ανθή Τράγου, Επικ. Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας

Παρασκευάς Παπανίκος, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, με Αναπλ. Μέλος την Αικατερίνη Κλωνάρη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας

Εκπρόσωποι κατηγοριών προσωπικού

Αικατερίνη Νικολαρέα, εκπρόσωπος των Μελών της κατηγορίας Ε.Ε.Π., με Αναπλ. Μέλος τον Νικόλαο Μαστρογιαννόπουλο

Απόστολος Κώστας, εκπρόσωπος των Μελών της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., με Αναπλ. Μέλος τη Μαρία Σιδερή

Αλέξανδρος Σπάθης, εκπρόσωπος των Μελών της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π., με Αναπλ. Μέλος την Ασημίνα Βαφειάδου

Μαρία Κάβουρα, εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού, με Αναπλ. Μέλος τον Ευστράτιο Μπουλμπούλη