Ετήσια Έκθεση της Α.ΔΙ.Π. (2011 - 2012)

Η συνημμένη έκθεση αποτελεί παρουσίαση των πεπραγμένων της Α.ΔΙ.Π. για το 2011 - 2012.

Η έκθεση υπάρχει και στον ιστότοπο της Α.ΔΙ.Π. εδώ.

Τύπος Υλικού:
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Αύγουστος 17, 2012