Ενημερωτική και απολογιστική Ημερίδα ΜΟ.ΔΙ.Π. Π. Αιγαίου

Η Ημερίδα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στις 16 Μαΐου 2012 με συμμετοχή των Προέδρων Τμημάτων και ΟΜ.Ε.Α. του Πανεπιστημίου Αιγαίου και των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. Οι παρουσιάσεις της Ημερίδας βρίσκονται συνημμένες.

Τύπος Υλικού:
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Μάιος 18, 2012