Ημερίδα Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, Τετάρτη 16 Μαΐου 2012

Ανακοινώνεται η διοργάνωση Ημερίδας στο πλαίσιο του έργου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013)), την Τετάρτη 16 Μαΐου 2012 (παραμονή της προσεχούς συνεδρίασης της Συγκλήτου) και ώρα 18.00μ.μ. στην Αίθουσα Συγκλήτου στη Μυτιλήνη.

Η Ημερίδα θα έχει ενημερωτικό και επιμέρους απολογιστικό χαρακτήρα της πορείας του έργου με ταυτόχρονη ανταλλαγή απόψεων και εμπειρίας μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σχετικά με θέματα που αφορούν στις Διαδικασίες Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας επισυνάπτεται.

Τύπος Υλικού:
Ημερομηνία: 
Τρίτη, Μάιος 8, 2012