Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ανακοινώνεται ότι η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα λάβει χώρα στη Μυτιλήνη από 06/02/2012 έως και 08/02/2012. Η οριστικοποίηση και κατάθεση του Σχεδίου της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης αναμένεται στις 11/02/2012. Επισυνάπτεται η απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης της Α.ΔΙ.Π. με ΑΔΑ: ΒΟΧ9Ι5Ζ-ΣΛ0.
Τύπος Υλικού:
Ημερομηνία: 
Τρίτη, Φεβρουάριος 7, 2012