Ετήσια έκθεση για το 2010 της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA)


EUAΗ Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (European University Association - EUA) δημοσιοποίησε την ετήσια έκθεση της για το έτος 2010. Η έκθεση αυτή επισημαίνει τις διάφορες περιοχές δράσης της Ένωσης, καθώς και τα σημαντικότερα γεγονότα και αναφορές για το 2010.
Τύπος Υλικού: