Διάσκεψη Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας στα πλαίσια της Διακήρυξης της Μπολόνια στη Βουδαπέστη και τη Βιέννη 11-12 Μαρτίου 2010

EQAR
Στις 11-12 Μαρτίου 2010 στα πλαίσια της διακήρυξης της Μπολόνιας (1999), έγινε η καθιερωμένη διάσκεψη των Ευρωπαίων υπουργών παιδείας για την εδραίωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, δηλαδή εναρμονισμό της δομής των σπουδών στην Ευρώπη. Στα συνημμένα υπάρχει η διακήρυξη Βιέννης - Βουδαπέστης, μια από τις εκθέσεις αποτίμησης με τίτλο: "Βελτίωση Ποιότητας: Εκτιμήσεις ακαδημαϊκών σχετικά τη διαδικασία της Μπολόνια" καθώς και η έκθεση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA) για τον αντίκτυπο της διαδικασίας της Μπολόνια την τελευταία δεκαετία. Στην ιστοσελίδα του συνεδρίου υπάρχουν οι υπόλοιπες εκθέσεις στις οποίες βασίστηκε η διάσκεψη καθώς και οι παρουσιάσεις και ομιλίες των συμμετεχόντων.
Τύπος Υλικού:
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 1, 2011