Τελευταίες ανακοινώσεις

Αποτελέσματα Συνεδρίου Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2011, πραγματοποιήθηκε Συνέδριο με τίτλο: "Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Η πορεία και οι προοπτικές", το οποίο διοργανώθηκε από τις Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.).

Σελίδες