Τελευταίες ανακοινώσεις

Διάσκεψη Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας στα πλαίσια της Διακήρυξης της Μπολόνια στη Βουδαπέστη και τη Βιέννη 11-12 Μαρτίου 2010

Στις 11-12 Μαρτίου 2010 στα πλαίσια της διακήρυξης της Μπολόνιας (1999), έγινε η καθιερωμένη διάσκεψη των Ευρωπαίων υπουργών παιδείας για την εδραίωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, δηλαδή εναρμονισμό της δομής των σπουδών...

Ετήσια έκθεση 2010 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης

Ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (European Quality Assurance Register for Higher Education - EQAR) δημοσιοποίησε την ετήσια έκθεση για το 2010.

Έκθεση της Α.ΔΙ.Π. για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (2010-2011)

  Στην συνημμένη έκθεση, αναλύονται ορισμένα φαινόμενα και επισημαίνονται τα υποκείμενα αίτια και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο πολυεπίπεδης κρίσης, που διέρχεται η Ελλάδα.  

Σελίδες