Τελευταίες ανακοινώσεις

Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ανακοινώνεται ότι η διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα λάβει χώρα στη Μυτιλήνη από 06/02/2012 έως και 08/02/2012. Η οριστικοποίηση και κατάθεση του Σχεδίου της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης αναμένεται στις 11/02/2012. Επισυνάπτεται η απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης της Α.ΔΙ.Π. με ΑΔΑ: ΒΟΧ9Ι5Ζ-ΣΛ0.

6ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Διασφάλιση Ποιότητας, Βέλγιο, 17-19 Νοεμβρίου 2011

Το 6ο Φόρουμ Διασφάλισης Ποιότητας θα διοργανωθεί από το Πανεπιστήμια του Antwerp και το Πανεπιστημικό κολλέγιο Artesis Antwerp. Το Φόρουμ θα λάβει χώρα στις 17-19 Νοεμβρίου 2011. Το φόρουμ...

Ετήσια έκθεση για το 2010 της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA)

Η Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (European University Association - EUA) δημοσιοποίησε την ετήσια έκθεση της για το έτος 2010. Η έκθεση...

Σελίδες