Τελευταίες ανακοινώσεις

Ενημερωτική Ημερίδα ΜΟΔΙΠ 16 Απριλίου 2013

Στις 16-4-2013 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, ενημερωτική Ημερίδα σχετικά με την εξωτερική αξιολόγηση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Ημερίδα αυτή πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στη ΜΟΔΙΠ και εκπροσώπους των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Συνημμένα, υπάρχουν οι παρουσιάσεις και το πρόγραμμα της Ημερίδας.

Δράσεις Δημοσιότητας ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το συνημμένο ηλεκτρονικό περιοδικό παρουσιάζει τις δράσεις δημοσιότητας που έχουν λάβει χώρα στο πλαίσιο του έργου, με στόχο την ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας σχετικά με το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η εφαρμογή και η δυναμική βελτίωση του οποίου θα υποστηρίξει την ανάδειξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως κέντρου αριστείας και πόλου έλξης καινοτόμων και αρίστων πρακτικών σε όλα τα επίπεδα

Ετήσια Έκθεση της Α.ΔΙ.Π. (2011 - 2012)

Η συνημμένη έκθεση αποτελεί παρουσίαση των πεπραγμένων της Α.ΔΙ.Π. για το 2011 - 2012.

Η έκθεση υπάρχει και στον ιστότοπο της Α.ΔΙ.Π. εδώ.

Σελίδες