Στην κορυφή των ΑΕΙ της Ελλάδας το πανεπιστήμιο Αιγαίου

Την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των Πανεπιστημίων της χώρας έλαβε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σύμφωνα με τις εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης, όπως δημοσιοποιήθηκαν από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), ύστερα από επιτόπιες επισκέψεις εντεταλμένων εξωτερικών αξιολογητών/τριών της, που πραγματοποιήθηκαν από 23 έως και 25/11/2015.

ΠηγήΤύπος Υλικού: 
Ημερομηνία: 
Δευτέρα, Ιανουάριος 23, 2017