Πιστοποίηση Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε η διήμερη προγραμματισμένη επίσκεψη της πενταμελούς επιτροπής πιστοποίησης, η οποία ορίστηκε από την Α.Δ.Ι.Π. (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση), έργο της οποίας ήταν η πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών  του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούνταν από τους καθ. Filippos Tsikalas, University of Oslo Νορβηγία, καθ. Constantin Vamvakas University of Ghent Βέλγιο, αν. καθ Elena Xoplaki Justus –Liebig University Giessen Γερμανία, Irini Fotadou BO Europa SE Γερμανία.

 Η Επιτροπή Πιστοποίησης είχε την ευκαιρία να έχει συναντήσεις με τη Διοίκηση του Ιδρύματος, μέλη της ΜΟΔΙΠ, διδάσκοντες/ουσες, διοικητικούς/ές υπαλλήλους, φοιτητές/τριες και αποφοίτους /ες του Τμήματος, καθώς και κοινωνικούς φορείς, όπως η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το ΕΛΚΕΘΕ, η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, Το Ινστιτούτο αλιευτικής έρευνας, η ΔΕΥΑ Λέσβου, ο Σύλλογος Αλιέων Λέσβου, το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου, η Akti Engineering η Marathon systems, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκου Ζακύνθου, η ΜΚΟ Αρχέλων κλπ 

Η τελική Έκθεση Πιστοποίησης αναμένεται να κοινοποιηθεί στο Ίδρυμα εντός των επομένων ημερών.

Τύπος Υλικού: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Σεπτέμβριος 19, 2019