Πιστοποίηση Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

 

Την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, ολοκληρώθηκε η προγραμματισμένη διαδικασία πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου από τετραμελή επιτροπή, όπως αυτή ορίστηκε από την ΕΘ.Α.Α.Ε. (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης). Η Επιτροπή Πιστοποίησης αποτελούνταν από τους Καθ. Anastasia Karakasidou, Wellesley College, Wellesley, Massachusetts, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αν. Καθ. Maria Antoniou, Pace University, Νέα Υόρκη, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καθ. Agapi Filini, El Colegio de Michoacán, Zamora, Michoacán, Μεξικό και Αν. Καθ. Victor Roudometof, University of Cyprus, Λευκωσία, Κύπρος.

 

 Η Επιτροπή Πιστοποίησης είχε την ευκαιρία  να έχει συναντήσεις, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη Διοίκηση του Ιδρύματος, μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π,. διδάσκοντες/ουσες, διοικητικούς/ές υπαλλήλους, φοιτητές/τριες και αποφοίτους /ες του Τμήματος, καθώς και επαγγελματικούς/ κοινωνικούς φορείς, όπως η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, τα Γενικά αρχεία του Κράτους, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού, το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σύρου, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), το ΚΕΘΕΑ, η ΣΤΡΟΦΗ, κ.λ.π.

 

Τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι προσηλωμένα στην ποιοτική διδασκαλία και έχουν σκοπό τη διαρκή προσαρμογή τους στις συνεχείς επιστημονικές, κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις με σκοπό τη δημιουργία της επόμενης γενιάς επιστημόνων, που θα είναι εφοδιασμένοι και εφοδιασμένες με προσόντα, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να ενταχθούν στην επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, να συμβάλλουν στην έρευνα και να συμμετάσχουν ανταγωνιστικά στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά εργασίας.

 

Τύπος Υλικού: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, Οκτώβριος 2, 2020