Είστε εδώ

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 2009-2010

Συνημμένη, υπάρχει η τετραετής Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και τα συμπληρωματικά στοιχεία του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης έως το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (τελ. ενημέρωση: 22/12/2011).

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 2009-2010

Παρακάτω επισυνάπτεται η Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης (σε μορφή Word) του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης για το Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. (Τελευταία έκδοση: 14/07/2011)