Έκθεση εξωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας